PRIVACY

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang).

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

PARTNERS & VRIJWILLIGERS

Onderstaande partners en vrijwilligers hebben tot nu toe een bijdrage geleverd aan Lingestreek:

Regio Rivierenland
Waterschap Rivierenland
Welzijn West Betuwe
Bibliotheek Rivierenland
Photosolutions
Betuwefotograaf
TwoBees Reclame
Astrid van der Padt
Karel van Koppen
Thijs de Bruin
Jeroen Wijngaard
Rianda Bos
Jan Wasmus
Cindy van Hooft
Joyce Derksen
Ronald Verwijs
Patrick Balleur
Fred Bom

HUISSTIJL

Wilt u (onderdelen van) de huisstijl van de Lingestreek gebruiken? Kijk dan even op onze huisstijlpagina (under construction) voor de randvoorwaarden en de files.

E-MAIL

Meer weten? Stuur ons een email.
redactie@lingestreek.nl